Ukrainian Philatelic and Numismatic Society

Promoting Ukrainian stamps, coins and other collectibles

Article

Пошта в Крайсгавптманшафті Чортків під німецькою займанщиною роках 1941-1944

GenGovMalycky16bChortivГоловна частина цього огляду це список, що охоплює всі поштові станиці Крайсгавптманшафту Чортків в тому часі, а саме відтоді, коли німці, окупувавши на протязі червня й липня 1941-го року Галичину, прилучили її, першого серпня 1941-го року,  до Генеральної Губернії, як її п’ятий Дистрикт, і ввели  тоді там цивільну адміністрацію та підпорядкували їй створення й розвиток тамошньої пошти Німецькій Пошті Схід (Deutsche Post Osten);  ця пошта розпочала діяти там від 12-го серпня 1941-го року,  тоді тільки для службової пошти німецьких військових і цивільних установ; від 15-го серпня цього ж року для них же й деяких категорій пошти для місцевого цивільного населення; і від 1-го вересня цього ж року для німецької служ-бової пошти й пошти всіх родів для місцевого цивільного населення.  Ця поштова система діяла там доти, доки совєтська окупація Галичини, між березнем і серпнем 1944-го року, не поклала їй край [1].

Окупувавши, в ході німецько-совєтської війни, Галичину на протязі червня й липня 1941-го року, Німеччина прилучила її, першого серпня 1941-го року, до Генеральної Губернії (отже до окупованої ними вже в 1939-ому році центральної Польщі включно з найзахіднішими українськими землями, поділених нею на чотири Дистрикти:  Краків, Варшава: Радом і Люблин), як її п’ятий Дистрикт, спершу під назвою Distrikt Lemberg, зміненою вже  наприкінці вересня 1941-го року на Distrikt Galizien.  Тоді ж уведено там цивільну адміністрацію та підпорядковано, першого серпня 1941-го року, створення й розвиток тамошньої пошти, що розглядалася як частина Німецької Службової Пошти Схід (Deutsche Dienstpost Osten);  ця пошта розпочала діяти там від 12-го серпня 1941-го року, тоді тільки для службової пошти німецьких військових і цивільних установ; а від 15-го серпня цього ж року для них же й деяких категорій пошти для місцевого цивільного населення; і від першого вересня цього ж року для для німецької службової пошти й пошти всіх родів для міс-цевого цивільного населення.  Усі обслуговані цією Поштою посилки повинні були мати, вгорі їхньої адресної сторони, обведений червоною фарбою напис “Durch Deutsche Dienspost Generalgouvernement“, або “Durch Deutsche Dienspost Osten“ і синє хрестове перекреслення від кутів посилки на цій же адресній стороні.  На посилки до Райху й до окупованих ним територій треба було спершу наклеювати марки Райху чи службові марки німецьких урядів або нацистичної партії, на службові ж посилки по Генеральній Губернії - службові марки Генеральній Губернії, але незабаром уведено вживання тільки марок Генеральній Губернії для всіх родів пошти по Генеральній Губернії й пози її границі.  

Список подає німецькі назви поштових станиць, названих за місцевостями, у яких їх відчинено й у яких вони діяли.  За дуже нечисленним винятками ці назви копіюють польські назви цих місцевостей, вилишивши при цьому тільки діякритичні знаки, наявні в цих польських назвих, вияв того, що, принаймні в поштових справах, Німеччина розглядала Галичину як частину Польщі.  При цих німецьких назвах подаються в цьому огляді, в квадратних дужках, їхні українські відповідники, для яких наприкінці списка подається їхній покажчик.  Ці українські назви подаються такими ж, якими вони були в 1939-му році, безпосередньо перед початком німецько-польської війни.

Для виготовлення списка назв німецьких  пошт, існуючих уже в даному часі, послужила ґрунтовна праця Рудольфа Мітке [2], дані якої за 1941-ий рік зачерпнуті з чотирьох опублікованих списків діючої в Генеральній Губернії Німецької Пошти Схід (Deutsche Post Osten), і дані за роки 1942, 1943 й 1944, узяті з опублікованих списків цієї ж Німецької Пошти Схід і Німецької Пошти Райху (Deutche Reichspost).  Ці часові дані подаються тут в цьому списку.  Для виготовлення українських відповідників назв німецьких пошт послужила не менш ґрунтовна праця Володимира Кубійовича [3].

У Дистрикті Галичина повторено в осноному організування сітки поштових станиць за системою ранґів, приміненої вже раніше в чотирьох польських, чи в основному польських Дистриктах Генеральної Губернії.  Вони розподілялися за такими ранґами[4]:

O – Самостійна пошта [Postamt].  Керівниками таких пошт, що знаходилася в  більших місцевостях з німецькою окружною адміністрацією, іншими німецькими урядами, чи німецькими військовими з’єднаннями, були ні-мецькі службовці і їх обслуговував німецький персонал;

O - Допоміжна пошта [Zweigpostamt].  Керівниками таких пошт, що знаходилася в менших місцевостях з німецькою  адміністрацією, чи німецькими військовими з’єднаннями, були також німецькі службовці і їх обслуговував німецький персонал.  Вони підлягали самостійним поштам;

x - Поштове бюро [Postbüro].  Керівниками таких поштових станиць, що знаходилася в  місцевостях, в яких не було установ німецької адміністрації, були місцеві службовці й персонал, отже, в чотирьох польських, чи в основному польських Дистриктах Генеральної Губернії - поляки, в Галичині ж - українці, а то й поляки.  Вони підлягали Са-мостійним чи Допоміжним  поштам;

o - Поштове аґентство [Postagentur].  Керівниками таких поштових станиць, що знаходилася в менших  місцевостях, в яких не було установ німецької  адміністрації, були місцеві службовці й персонал, отже, в чотирьох польських, чи в основному польських Дистриктах Генеральної Губернії - поляки, в Галичині ж - українці, а то й поляки.  Вони підлягали Самостійним чи Допоміжним  поштам;

+ - Допоміжний поштовий  пункт [Poststützpunkt] [5].  Керівниками й персоналом таких поштових станиць, що знаходилася звичайно в важко доступних  місцевостях, в яких не було жадних німецьких установ, були місцеві мешканці, отже, в чотирьох польських, чи в основному польських Дистриктах Генеральної Губернії - поляки, в Галичині - українці, а то й поляки.  Такі допоміжні пункти організували місцеві громади й офіційно вони не були ста-ницями Німецької Пошти Схід, яка мала над ними тільки певний нагляд. Остання поштових посилок туди не доставляла. Їх відбирали працівники цих допоміжних пунктів з поштових станиць вищого ранґу й вони повідомляли про це тих, кому були адресовані ці посилки, які тоді прибували їх відібрати.  Туди ж приносили поштові посилки для дальшої експедиції, що їх працівники цих  допоміжних пунктів доставляли до поштових станиць вищого ранґу.  За цю службу ці допоміжні пункти побирали для себе, а не для Німецької Пошти Схід, грошову оплату, і для цього ця Пошта видала першого грудня 1939-го року для них чотири спеціяльні фіскальні марки за 10, 20, 30 і 50 ґрошів для посвідчення одержиної оплати й вони вживалися до 28-го лютого 1942-го року.  Їх наклеювали в допоміжному поштовому пункті на зворотній стороні посилок й касували  там же рукою, ставлячи хрест, і/чи дату, і/чи місцевоти того допоміжного поштового пункту, а то й штемпелями колишніх польських місцевих управ, а від середити 1941-го року - спеціяльно виготовлинеми овальними горизонтальними штемпелями з таким трирядковим текстом:  “Poststützpunkt / Назва місцевости / Posrednictwo pocztowe“, хоч такі штемпелі вигоовлено далеко не для всіх допоміжних поштовоих пунктів.

У Крайсгавптманшафті Чортків Допоміжних поштових  пунктів не було.     

GenGovMalycky16cChortivКоли після назви поштової станиці подається також додаток “/ über [через] плюс назва іншої поштової станиці“, то це означає, що ця інша поштова станиця була для першої пунктом виготовлювання її розрахункових звітів, чи скеровування туди пошти першої, чи переводжування пошти першої куди інде, і так же при наявности ще й дальших інших поштових станиць, перед якими назва першої вже не повторюється.

З територіяльно-адміністративних одиниць, на які розподілено Дистрикт Галичину, задержано тут її німецьку назву, тобто “Крайс-гавптманшафт“, тому що їхні території ніколи не були тотожні ні з територіями “Повітів“, тобто територіяльно-адміністративних одиниць, на які розподілялася Галичина під час польської окупації безпосередньо перед німецькою і яких було аж 44 + місто Львів; ні з “Воєводствами“, на які тоді ж розподілялася Галичина і яких було три, тоді коли Крайсгавртманшафтів було 11. 

 

 KREISHAUPTMANNSCHAFT CZORTKOW

КРАЙСГАВПТМАНШАФТ ЧОРТКІВ

 GenGovMalycky16dChortiv

1) Bialoboznica [Білобожниця] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o;  582o

2) Bilcze Zlote [Більче Золоте] / über Borszczow [через Борщів]:  16/9/41-o  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

3) Borszczow [Борщів]:  12/8/41-O  1/9/41-O  Zweigpostamt Czorkow's [Допоміжна пошта Чорткова]:  16/9/41-O  31/10/41-O  42-O  43-O  44-O;  582u;   календарний штемпель з увирізником “a“ 

4) Boryszkowce [Боришківці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Borszczow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o

5) Buczacz [Бучач]:  12/8/41-O  1/9/41-O  Zweigpostamt Brzezany's  [Допоміжна пошта Бережан]:  16/9/41-O  31/10/41-O  42-O  Zweig-postamt Czortkow's [Допоміжна пошта Чорткова]:  43-O  44-O;   582o; 

6) Chorostkow [Хоростків] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-x  42-o  43-o  44-o;  582o

7) Czarnokonce Wielkie [Чорнокінці Великі] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  41-o  42-o  43-o  44-o

8) Czortkow [Чортків]:  12/8/41-O  1/9/41-O  16/9/41-O  31/10/41-O  42-O  43-O  44-O;  582o  582t;  календарні штемпелі з увирізниками “a“, “b“, “c“, “d“, “e“, “f“, “h“ 

9) Drohiczowka [Дорогичівка] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

10) Dzuryn [Джурин] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o;  582o

11) Dzwiniaczka [Звинячка /від 1964-го року до ? Комунарівки/ ] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Borszczow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o

12) Germakowka [Ґермаківка] / über Borszczow [через Борщів]:  16/9/41-o  31/10/41-o  42/o  43-o  44-o;  582u  mit Kraftpostanschluß [з автотранспортним поштовим зв’язком]

13) Gusztyn [Гуштин] / über Sambor [через Самбір]:  16/9/41-o  /  über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Borsz[cz]ow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o

14) Hadynkowce [Гадинківці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  528o  / über Kopyczynce  [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

15) Horodnica [Городниця] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce  [через Копи-чинці]:  42-o  43-o  44-o

16) Husiatyn [Гусятин] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-x  42-x  43-x  44-x;  582o

17) Iwanie Puste [Іванє Пусте] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  582u  / über Borszczow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o

18) Jagielnica [Ягольниця /тепер Ягільниця/] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-x  42-x  43-x  44-x;  582t  mit Kraftpostanschluß [з автотранспортним поштовим зв’язком]

19) Jazlowiec [Язлівець] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Brzezany [через Бережани]: 42-o  / über Buczacz [через Бучач]:  43-o  44-o

20) Jezierzany [Озеряни /розположене 11 км на північний захід від Борщева/] / über Borszczow [через Борщів]:  1/9/41-x  16/9/41-x  31/10/41-x  42-x;  582u  / über Czortkow [через Чортків]:  43-x  44-x

21) Jezierzany [Озеряни /розположене 8 км на захід від Бучача/] / über Buczacz  [через Бучач]:  16/9/41-o  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o;  582o

22) Kasperowce [Касперівці] / über Zaleszczyki:  43-o  44-o

23) Kluwince [Клювинці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

24) Kociubinczyki [Коцюбинчики] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

25) Koledziany [Колиндяни] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

26) Komarowka [Комарівка] / über Stanislau 1 [через Станиславів 1]:  42-o  43-o  44-o;  582o

27) Kopyczynce [Копичинці]:  12/8/41-O  Zweigpostamt Czortkow's [Допоміжна пошта Чорткова]: 1/9/41-О 16/9/41-О 31/10/41-О  42-O  43-O  44-O;  582o;   календарний штемпель з увирізником “a“

28) Korolowka [Королівка] / über Czortkow [через Чортків]:  16/9/41-o  31/10/41-o  / über Borszczow:  42-o  / über Czortkow [через Чортків]:  43-o  44-o

29) Koropiec [Коропець] / über Stanislau 1 [через Станиславів 1]:  42-o  43-o  44-o

30) Koszylowce [Кошилівці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

31) Krzywcze [Кривче] / über Czortkow [через Чортків]:  16/9/41-o  31/10/41-o;  / über Borszczow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o;  582u  mit Kraftpostanschluß [з автотранспортним поштовим зв’язком]

32) Kudrynce [Кудринці] / über Borszczow [через Борщів]:  43-o  44-o

33) Mielnica [Мельниця] / über Czortkow [через Чортків]:  1/9/41-x  16/9/41-x  31/10/41-x  42-x  43-x  44-x

34) Monasterzeska [Монастириська] / über Czortkow [через Чортків]:  16/9/41-x  31/10/41-x  / über Brzezany [через Бережани]:  42-x  / über Czortkow [через Чорт-ків]:  43-x  44-x

35) Nizborg Nowy [Нижбірок Новий] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  41-o [?]  42-o  43-o  44-o

36) Okopy [Окопи] / über Borszczow  [через Борщів]:  43-o  44-o

37) Pauszowka [Паушівка] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

38) Petlikowce Stare [Петликівці Старі] / über Brzezany:  42-o  / über Buczacz  [через Бучач]:  43-o  44-o

39) Potok Zloty (b. Buczacz) [Потік Золотий (б/іля/ Бучача] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Brzezany:  42-o  / über Buczacz  [через Бучач]:  43-o  44-o

40) Probuzna [Пробіжна] / über Czortkow [через Чортків]:  16/9/41-o  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

41) Sidorow [Сидорів] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

42) Sinkow [Синьків] / über Zaleszczyki:  43-o  44-o

43) Skala [Скала /Подільська/] / über Czortkow [через Чортків]:  1/9/41-x  16/9/41-x  31/10/41-x  42-x  43-x  44-x

44) Suchostaw [Сухостав] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

45) Tluste [Товсте] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-x  42-x  43-x  44-x;  582t  mit Kraftpostanschluß [З автотранспортним поштовим зв’язком]

46) Tlustenkie [Товстеньке] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o

47) Torskie [Торське] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Zaleszczyki [через Заліщики]:  42-o  43-o  44-o;  582t  mit Kraftpostanschluß [З автотранспортним поштовим зв’язком]

48) Trybuchowce [Трибухівці] / über Brzezany:  42-o  / über Buczacz:  43-o  44-o

49) Turylcze [Турильче] / über Borszczow [через Борщів]:  16/9/41-o  / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Borszczow [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o;  582u

50) Uhrynkowce [Угринківці] / über Zaleszczyki:  42-o  43-o  44-o

51) Ulaszkowce [Улашківці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

52) Uscie Biskupie [Устя Єпископське] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Borszczow  [через Борщів]:  42-o  43-o  44-o

53) Uscie Zielone [Устя Зелене] / über Stanislau 1 [через Станиславів 1]: 42-o  43-o  44-o

54) Uscieczko [Устечко] / über Zaliszczyky [через Заліщики]:  42-o  43-o  44-o

55) Wasylkowce [Васильківці] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  / über Kopyczynce [через Копичинці]:  42-o  43-o  44-o;  582o

56) Zadarow [Задарів] / über Stanislau 1 [через Станиславів 1]:  42-o  43-o  44-o

57) Zaleszczyki [Заліщики]:  12/8/41-O  Zweigpostamt Czortkow's [Допоміжна пошта Чорткова]:  1/9/41-O  16/9/41-O  31/10/41-O  42-O  43-O  44-O;  582t;   календарний штемпель з увирізником “a“            

58) Zubrzec [Зубрець] / über Brzezany:  42-o  43-o  / über Buczacz:  44-o

59) Zwiniacz [Звиняч] / über Czortkow [через Чортків]:  31/10/41-o  42-o  43-o  44-o

 

Числа залізничих шляхів Генеральної Губернії, що проходили через місцевості з поштовими станицями в Крайсгавптманшафті Чортків

   

582o:  Stanislau [Станиславів] - Palahicze [Палагичі;  розположені біля 10 км на північ від Товмача] ( - Tlumacz [Товмач] відгалуження туди з цим же числом) - Czortkow [Чортків] - Kopyczynce [Копичинці] ( - Hu-siatyn [Гусятин] відгалуження туди з цим же   числом) - Tarnopol [Тернопіль]

582t:  Zaleszczyki [Заліщики] - Czortkow [Чортків]

582u:  Wygnanka [Вигнанка; залізнича станція Чорткова в цьому його північному передмісті] - Teresin [залізнича станція Тересин; розположена біля 5 км на північ від Борщева] ( - Skala Podlaska / по-милка в праці R. Mietke на стор. 06;  повинно бути:  Skala Podolska  [Скала Подільська]/] відгалуження туди з цим же числом) - Iwanie Puste [Іванє Пусте;  розположене 27 км на південний схід від Борщева й  4 км на північ від Мельниці-над-Дністром /тепер:  Мельниці-Подільської/;  кінцева стація цієї залізничої лінії]

 

 Покажчик українських відповідників німецьких назвах місцевостей з поштовими станицями

(Пошти поштових станиць, скерорувана до даних місцевостей, позначується знаком  “<“) 

 

Бережани:  <5, <19, <34, <38, <39, <48, <58 -  А II 3 4

Білобожниця:  1 - A III 2

Більче Золоте:  2 - A III 3

Боришківці:  4 - A III 9

Борщів:  3 <2, <4, <11, <12, <13, <17, <20, <28, <31, 

<32, <36, <49, <52 - A III 4

Бучач:  5, <19, <21, <38, <39, <48, <58 - A III 5 6

Васильківці:  55 - A III 37

Гадинківці:  14 - A III 29

Городниця:  15 - A III 11

Гусятин:  16 - A III 11

Гуштин:  13 - A III 31

Ґермаківка:  12 - A III 23

Джурин:  10 - A III 10

Дорогичівка:  9 - A III 22

Задарів:  56 - A III 36

Заліщики:  57, <22, <42, <47, <50, <54 - A III 38 39 14

Звиняч:  59 - A III 2

Звинячка:  11 - A III 9

Зубрець:  58 - A III 21

Іванє Пусте:  17 - A III 23

Касперівці: 22 - A III 16

Клювинці:  23 - A III 7

Колиндяни:  25 - A III 17

Комарівка:  26 - A III 26

Копичинці:  27, <7, <14, <15, <23, <24, <35, <40, <41, <44, <46, <55 - A III 18 19

Королівка:  28 - A III 20

Коропець:  29 - A III 21

Коцюбинчики:  24 - A III 30

Кошилівці:  30 - A III 22

Кривче: 31 - A III 23

Кудринці:  32 - A III 9

Мельниця:  33 - A III 24

Монастириська:  34 - A III 25 26

Нижбірок Новий:  35 - A III 37

Озеряни (біля Борщева):  20 - A III 15  

Озеряни (біля Бучача):  21 - A III 1  

Паушівка:  37 - A III 10

Петликівці Старі:  38 - A III 27

Потік Золотий:  39 - A III 28

Пробіжна:  40 - A III 29

Самбір:  13 - A IV 24  

Сидорів:  41 - A III 30

Синьків:  42 - A III 16   

Скала [Подільська]:  43 - A III 31

Станиславів:  <26, <29, <53, <56 - IX 34  

Сухостав:  44 - A III 19

Товсте:  45 - A III 32

Товстеньке:  46 - A III 29

Торське: 47 - A III 33

Трибухівці:  48 - A III 11 34

Турильче:  49 - A III 12

Угринківці:  50 - A III 33

Улашківці:  51 - A III 35

Устечко:  54)  A III 33

Устя Єпископське:  52 - A III 24

Устя Зелене:  53 - A III 36

Хоростків:  6 - A III 7

Чорнокінці Великі:  7 - A III 29

Чортків: 8, <1, <3, <4, <5, <6, <7,  <9, <10, <11, <13, 

<14, <15, <16, <17, <18, <19, <20, <23, <24, <25, <27, <28, <30, <31, <33, <34, <35, <37, <39, <40, <41, <43, <44, <45, <46, <47, <49, <51, <52, <55, <57, <59 - A III 8 

Ягольниця:  18 - A III 13

Язлівець:  19 - A III 14

 

У Крайсгавптманшафті Чортків  діяла за ввесь час її існування тільки одна така самостійна пошта, в Чорткові (ч. 8), тоди коли для пізнього 1941-го року засвідчені ще чотири самостійні  пошти (чч. 3, 5, 27 і 57), які, однак, в чергових роках переведено на статус допоміжних пошт, три з яких (чч. 3, 27 і 57) - на допоміжні пошті Чорткова, а одну (ч, 5) - на допоміжну пошту самостійної пошти Бережани в Крайсгавптманшафті цього ж імени;  далі, було спершу вісім поштових бюр (чч. 6 16, 18, 20, 33, 34, 43 і 45), потім сім, усі за ввесь час їхнього існування, а одне поштових бюро (ч. 6),  засвідчене як таке тільки в 1941-му році, переведено в 1942-му році на статус поштового аґентства;  найчисленнішими були поштові аґентства:  їх було спершу 46 (чч. 1 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, і 59), потім 47 (ці ж 46 + ч. 6).

Існування самостійних пошт Борщева (ч. 3), Бучача (ч. 5), Чорткова (ч. 8), Копичинець (ч. 27) і Заліщик (ч. 57) засвідчене вже в списку Німецької Пошти Сходу (Deutsche Post Osten), датованому 12-им серпнем 1941-го року:  але чотири з них переведено незабаром на статус допоміжних пошт, вже першого вересня цього ж року - Копичинці й Заліщики на допоміжні пошти Чорткова, а 16-го вересня цього ж року на таку ж пошту й  Борщів,  і Бучач - на допоміжну пошту Бережан;  далі, існування семи поштових бюр засвідчене уже в 1941-му році, а саме: першого вересня - Озерян, що біля Борщева (ч. 20), Мельниці (ч, 33) і Скали /Подільської/ (ч. 43), 16-го вересня - Монастириськ (ч. 34), а 31-го грудня - Гусятина (ч. 16), Ягольниці (ч. 18) і Товстого (ч. 45);  у списках Німецької Пошти Сходу, датованими першим і 16-им вереснем 1941-го року, засвідчене, далі, існування 11-ти  поштових станиць у ранзі поштових аґенств (чч. 2, 12, 13, 21, 28, 31, 33, 34, 40, 43 і 49); і місяць пізніше, 31-го жовтня цього ж року, - існування 26 дальших поштових аґенств (чч. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15,  17, 19, 23, 24, 25, 30, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55 і 59), так що ще перед кінцем 1941-го року засвідчене існування 37-ми поштових аґентств.  У чергових роках засвідчене існування вже тільки нечисленних нових поштових станиць, а саме в 1942-му році -  їх дев’яти (чч. 26, 29, 38, 48, 50, 53, 54, 56 і 58) і в 1943-му - чотирьох (чч. 22, 32, 36, і 42), усіх - у ранзі поштових аґенств, і зниженого одного поштового бюра (ч. 6) вже в 1942-му році до статусу роштового аґентства .  Усі повищі поштові станиці проіснували в Крайсгавпт-маншафті Чортків доти, доки совєтська окупація Галичини не поклала  їм край.

Пошта в Чорткові (ч. 8), столиці Крайсгавптманшафту, що мала, за переписом населення з першого березня 1943-го року, 19.358 мешканців, це одинока пошта Крайсгавптманшафту, що була самостійною за ввесь час її існування, будучи також пунктом виготовлювання розрахункових звітів, чи скеровування до неї пошти, чи переводжування пошти куди інде;  тільки їй були підпорядковані три поштові бюра (чч. 3, 16 і 18) і 12 поштових аґентств Крайсгавптманшафту (чч. 1, 6 (спершу поштове бюро, з 1942-го року - поштове аґентство), 9, 10, 25, 30, 33, 37, 43, 45, 51 і 59), усі за ввесь час їхнього існування;  тільки таким допоміжним поштам були підпо-рядковані поштові аґентства: Борщеву (ч. 3) -  чотири з них (чч. 2, 12, 32 і 36),  Бучачеві (ч. 5) - одне (ч. 21), і  Заліщикам (ч. 57) - чотири (чч. 22, 42, 50 і 54),  усі за ввесь час їхнього існування;

Для ряду поштових аґентств змінено, далі, їхнє підпорядкування:  для п’яти з них  (чч. 4, 11, 17, 31 і 52) - з Чорткова до Борщева;  для 11-ти (чч, 7, 14, 15, 23, 24, 35, 40, 41, 44, 46 і 55) - з Чорткова до Копичинець; і для одного (ч. 47) - з Чорткова до Заліщик;  підпорядкування в зворотному напрямі переведено для одного поштового аґентства (ч. 20) - з Борщева до Чорткова;  врешті, підпорядкування трьох поштових аґентств (чч. 38, 48 і 58), що спершу підлягали Бережанам, отже самостійній пошті пози межами Крайсгавптманшафту Чортків, перевели потім в підпорядкування Бучача.  Були й поштові станиці , що зміняли свою підлеглість по два рази, а саме поштове бюро ч. 34 - з Чорткова до Бережан, а потім знову до Чорткова;  поштові аґентства  чч. 19 і 39 з Чорткова до Бережан, а потім до Бучача;  чч. 28 і 31 - з Чорткова до Борщева, а потім знову до Чорткова;  і ч. 49 - з Борщева до Чорткова, а потім знову до Борщева;  тільки самостійній пошті Станиславів 1, в Крайсгавптманшафті цього ж імени, підлягали, за ввесь час їхнього існування, чотири поштові аґентства (чч. 26, 29, 53 і 56).  Врешті треба згадати тут ще поштове аґенество Gusztyn [Гуштин] (ч. 13), яке в приці R. Mietke подається (на стор. 16), для років 1942-1944, як спершу / über Sambor [через Самбір], потім über Czortkow [через Чортків], і врешті über Borsz[cz]ow [через Борщів];  щодо Самбора, то в R. Mietke це, мабуть, помилка, тому що це місто розташоване аж у західній частині Крайсгавптманшафту Львів.

-------------------------------

ПРИМІТКИ

 

[1].  Малицький, Олександер.  “Час перебування окупантів у місцевостях України під час другої світової війни“.  УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Калґарі [Calgary], Канада), [рік ІІ], ч. 2, лютий 1999, стор. 31-38.

[2].  Mietke, Rudolf.  VERZEICHNIS SÄMTLICHER POSTÄMTER UND POSTAMTSSTELLEN IM GENERALGOUVERNEMENT, [2-ге зревідоване й доповнене видання] (Без місця видання:  [Die Arbeitsgemeinschaft "General-gouvernement 1939-45 e. V. im BDPh e. V."], без дати видання [1985]).  85 стор.

[3].  Кубійович, Володимир.  ЕТНІЧНІ ГРУПИ ПІВДЕННОЗА-ХІДНЬОЇ УКРАЇНИ (ГАЛИЧИНИ) НА 1. 1. 1939:  НАЦІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА ГАЛИ-ЧИНИ / Kubijovyc, Volodymyr.  ETHNIC GROUPS OF THE SOUTH-WESTERN UKRAINE (HALYCYNA - GALICIA) 1. 1. 1939:  NATIONAL STATISTICS OF HALY-CYNA - GALICIA (Вісбаден [Wiesbaden], Німеччина:  [Otto Harrassowitz], 1983). хххіі, 175 стор.

[4].  Schultz, Hermann.  "Deutsche Post Osten:  Generalgouvernement".  У його монографії:  DEUTSCHE DIENSTPOST 1939-1945:  HANDBUCH UND STEMPELKATALOG, 2-ий зошит, [2-ге видання] (Дюсельдорф [Düsseldorf], Німеччина:  Die Poststempelgilde "Rhein-Donau" e. V., без дати видання [1981?]), стор. 65.

[5].  Mietke, Rudolf.  "Die Einrichtung von Poststützpunkten im Generalgouvernement". 21. RUNDBRIEF DER ARGE GENERALGOUVERNEMENT (Бремен [Bremen], Німеччина), Beilage 2, стор. [1]-4 (з власною паґінацією).

You are here: Home Article Пошта в Крайсгавптманшафті Чортків під німецькою займанщиною роках 1941-1944